Služby poskytované klientům

POPTÁVKA

- po obdržení poptávky proběhne kontakt mezi budoucím zákazníkem a naší firmou při kterém se smluví termín osobního setkání za účelem bližší specifikace požadavků klienta. V jednodušších případech je toto možné zajistit i prostřednictvím elektronické komunikace (viz. Kontakty - formulář), či jiným - pro zákazníka přijatelným způsobem.    kontaktní formulář

ZAMĚŘENÍ PROSTORU + KONZULTACE

- při osobní návštěvě u zákazníka nebo na místě předpokládané realizace zakázky provedeme přesné zaměření prostor tak, aby návrh odpovídal skutečnosti a nebyl zkreslen. Poté při následném rozhovoru s klientem vyslechneme jeho představu o celkovém pojetí a funkčnosti nově vybavovaného interieru. Veškeré tyto předané informace jsou velmi důležité pro zpracování tzv. Vstupního návrhu, jehož zpracování bude následovat v další etapě spolupráce. V závěru schůzky je stanoven termín předání Vstupního návrhu a další konzultace.   zaměření

ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍHO NÁVRHU + KONZULTACE

- v této části spolupráce již dochází k první konfrontaci zákazníka s navrhovaným řešením a jeho představou. Právě nyní je ten správný čas na úpravy a dolaďování tohoto Vstupního návrhu, jehož součástí je půdorys dispozičního řešení, pohledy na jednotlivé části interierů, navrhované výrobní řady nábytku (katalogové listy), vzorky možných použitých materiálů a doplňků. V této fázi není součástí návrhu ještě celková kalkulace zakázky. Veškeré připomínky a požadavky zákazníka jsou poté zapracovány do finální podoby celého projektu interieru.Je stanoven termín předání definitivního zpracování projektu.   návrh

FINÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

- konečná podoba projektu, která vychází ze vstupního návrhu a zapracovaných úprav a připomínek klienta. Finální zpracování projektu již obsahuje definitivní podobu dispozičního řešení  - půdorys v M 1:50, dále 3D pohledy na jednotlivé části interieru, které již odpovídají materiálově i barevným laděním realitě navrhovaného vybavení. Součástí je samozřejmě v dnešní době nejdůležitější část projektu a to je Kalkulace dodávky a montáže celé zakázky.Je sestavena položkově po jednotlivých oddílech a v jejím závěru je celková rekapitulace ve které je stanovena celková cena vč. DPH , dopravy a montáže. Na závěr celého projektu jsou uvedeny navrhované obchodní podmínky týkající se termínu dodání, záručních lhůt, platebních podmínek, servisu apod. Přílohu projektu pak mohou tvořit katalogové listy použitých jednotlivých interierových prvků.

ODSOUHLASENÍ - POTVRZENÍ SPOLUPRÁCE 

- svůj souhlas a zájem o spolupráci s naší firmou stvrdí zákazník podpisem připravené Smlouvy o dílo , nebo vystavením závazné objednávky na dodávku celé zakázky. V obou případech budou obsahem již zmiňované závazné obchodní podmínky.

VÝROBA

- celá zakázka je po podpisu SOD ( přijetí objednávky) předána ke zpracování do výroby se zadaným termínem dodání dle obchodních podmínek. Před koncem termínu výroby (cca 1 týden), je klient informován o přesném termínu dodávky a montáže.   výroba

DODÁNÍ ZAKÁZKY + MONTÁŽ

- ve stanovený den dodávky a montáže (po dohodě s investorem) pověřený pracovník montážní skupiny převezme pracoviště . Samotná montáž vč. návozu zakázky a přesunů probíhá s ohledem na možný pracovní či soukromý provoz investora. Montážní skupina je složena ze zkušených a technicky velmi dobře vybavených pracovníků. Součástí montáže je samozřejmě závěrečný úklid prostor a likvidace vzniklého obalového materiálu a nečistot po montáži.   vykládka   montáž    úklid

PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY

- po dohodě s klientem - investorem a ve stanoveném termínu je zakázka předána dle Předávacího protokolu jehož součástí je kusovník interierových prvků obsažených v celé dodávce a dále možnost vyjádření klienta k případným vadám a nedodělkům(stanovení termínu odstranění a nápravy). Podpisem předávacího protokolu obě strany stvrzují předání dokončeného díla - zakázky.   předání zakázky

Novinky - Realizace

 

kuchyňská linka Praha 5

foto viz galerie

 

kuchyňská linka Nižbor

foto viz galerie

 

kuchyňská linka Praha Radotín

foto viz galerie